VÄLKOMMEN TILL BELIV - Stöd och matchning

Kontakta oss eller  Arbetsförmedlingen om du vill veta mer. Tanken med Stöd och matchning är att du ska få ett individuellt stöd för att komma vidare till arbete eller studier.

Steg 1

Vi börjar med att tillsammans gå igenom den planering som du gjort med Arbetsförmedlingen. Sedan gör vi en gemensam planering utifrån dina tidigare erfarenheter och mål för framtiden.

Vi lägger stor vikt vid att vara ett bra stöd för att finna ett arbete eller utbildning och all planering gör vi tillsammans med våra deltagare. Vår uppgift är att på olika sätt stödja och underlätta att komma in i arbetslivet eller gå vidare till studier. Det finns idag många olika sätt att studera på, och arbete och studier går många gånger bra att kombinera.

Vi har under åren etablerat kontakt med arbetsgivare och har goda kunskaper om arbetsmarknaden.

Steg 2

Du och din handledare träffas hos Beliv AB regelbundet för att du ska få det stöd du behöver.

Vi fokuserar på möjligheter, och ger stöd efter vägen. Målet är att ge kunskap och verktyg som stärker långsiktigt.

Språk; Vi talar svenska och engelska och arabiska.. Övriga språk tar vi in tolkar vid behov.

Välkommen att kontakta oss så berättar jag mer

Kontaktperson i Gävle och Sandviken;
Cecilia Lind
Mobil; 070 444 96 13, E-mail; cecilia.lind@beliv.se

Våra övriga tjänster;

Omställning

Studie och Yrkesvägledning

Starta Eget

Utbildning

Rekrytering

Samverkan;

Beliv medverkar i teamet på Gävle Friskvård och Psykologmottagning
Cecilia Lind, Beliv har samverkat med Gävle Friskvård och Psykologmottagning sedan 2008. Mer info finns här; här http://gfpm.se/.

Page Heading
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Beliv - För ett bra arbetsliv© Copyright beliv.se